mallinckrodt Apoteke Apoteke

ALTACID oralna suspenzija


UPUTSTVO ZA LEK


ALTACID® oralna suspenzija,(2249,5 mg + 425,0 mg)/5ml

Pakovanje: ukupno 60ml, bočica, 1 x 60ml


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b, Beograd, Srbija


ALTACID® oralna suspenzija (2249,5 mg + 425,0 mg)/5ml

aluminijum-hidroksid, magnezijum-hidroksid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek ALTACID oralnu suspenziju, da biste njime postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ALTACID oralna suspenzija i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ALTACID oralnu suspenziju

 3. Kako se upotrebljava lek ALTACID oralna suspenzija

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ALTACID oralnu suspenziju

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALTACID® oralna suspenzija I ČEMU JE NAMENJEN


  ALTACID oralna suspenzija je mešavina dva leka, aluminijum hidroksida i magnezijum hidroksida. Aluminijum hidroksid i magnezijum hidroksid pripadaju grupi lekova pod nazivom antacidi koji neutrališu želudačnu kiselinu.


  ALTACID oralna suspenzija se primenjuje kod:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALTACID oralnu suspenziju


  Lek ALTACID oralnu suspenziju ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALTACID oralna suspenzija


  Lek ALTACID oralnu suspenziju uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene leka


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek ALTACID oralna suspenzija, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako bilo koje od sledećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili potraje duže od nekoliko dana:


 5. KAKO ČUVATI LEK ALTACID oralnu suspenziju


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Nemojte koristiti lek ALTACID oralnu suspenziju posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 30oC. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe nakon rekonstitucije, razblaženja ili prvog otvaranja

  Upotrebiti u roku od 30 dana posle prvog otvaranja. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu s važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ALTACID oralna suspenzija


5 ml oralne suspenzije sadrži:

Aluminijum hidroksid gela 2249,5 mg (što odgovara 225,0 mg aluminijum oksida) Magnezijum hidroksid paste 425,0 mg (što odgovara 127,5 mg magnezijum hidroksida)


Ostali sastojci leka ALTACID oralna suspenzija su:

sorbitol, rastvor, nekristališući; butilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; aroma pepermint; voda, pročišćena.


Kako izgleda lek ALTACID oralna suspenzija i sadržaj pakovanja


Bela homogena oralna suspenzija, mirisa na mentol.

ALTACID oralna suspenzija je pakovana u bočice od tamnog stakla sa sadržajem 60 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b. Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Februar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6094-11-001 od 21.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines