fresenius Apoteke Apoteke

ANDOL C


UPUTSTVO ZA LEK


ANDOL® C, šumeće tablete, 500 mg/250 mg Pakovanje: tuba, 1 x 10 šumećih tableta


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


ANDOL® C, šumeće tablete, 500 mg/250 mg


INN: acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek ANDOL C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ANDOL C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ANDOL C

 3. Kako se upotrebljava lek ANDOL C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ANDOL C

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ANDOL C I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ANDOL C je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Lek ANDOL C sadrži acetilsalicilnu kiselinu i askorbinsku kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i umerenih bolova, kao i za snižavanje povišene telesne temperature i deluje protiv zapaljenja. Askorbinska kiselina (vitamin C) se koristi da nadomesti vitamin C koji se pojačano gubi kod prehlade i nazeba.

  ANDOL C šumeće tablete se upotrebljavaju kod:


  Napomena: Usled rizika od Rejovog sindroma, deca i adolescenti ispod 16 godina tokom bolesti praćenih povišenom telesnom temperaturom ne smeju da koriste ANDOL C tablete, osim u slučaju da lekar nije tako propisao i ukoliko su druge terapijske mere ostale bez uspeha (videti odeljak 2.).

  ANDOL C tablete ne treba primenjivati duže od 3 dana ili u visokim dozama bez konsultacije sa lekarom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANDOL C


  Lek ANDOL C ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANDOL C


  Šumeću tabletu rastvorite u čaši vode i popijte. Tablete ne treba uzimati na prazan stomak.

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajena doza je:


  Uzrast

  Pojedinačna doza

  Ukupna dnevna doza

  Deca iznad 16 godina

  1 šumeća tableta (500 mg acetilsalicilne kiseline i 250 mg askorbinske kiseline)

  do 3 šumeće tablete (1500 mg acetilsalicilne kiseline i 750 mg askorbinske kiseline)

  Odrasli

  1 -2 šumeće tablete (500-1000 mg acetilsalicilne kiseline i 250-500 mg askorbinske kiseline)

  3-6 šumećih tableta (1500-3000 mg acetilsalicilne kiseline i 750- 1500 mg askorbinske kiseline)


  Pojedinačna doza se može uzeti u intervalima od 4 do 8 sati, maksimalo do 3 puta dnevno.

  ANDOL C ne treba primenjivati duže od tri dana ili u visokim dozama bez konsultacije sa lekarom. Ako se simptomi ne povuku, ili se ponavljaju, treba da se konsultujete sa lekarom ili zubarom.


  Ako ste uzeli više leka ANDOL C nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka ANDOL C nego što bi trebalo, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Lekar će odlučiti šta preduzeti zavisno od ozbiljnosti predoziranja/trovanja.

  Mogu se javiti vrtoglavica i zujanje u ušima, naročito kod dece i starijih pacijenata.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ANDOL C


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ANDOL C


  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o ovom leku, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek ANDOL C, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Navedena neželjena dejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom lečenja

  acetilsalicilnom kiselinom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod reumatskih bolesti. Procena učestalosti, osim izolovanih slučajeva, bazirana je na kratkoročnoj upotrebi dnevnih doza ne većih od 3 g acetilsalicilne kiseline.

  Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:


  Veoma često:

  Više od 1 od 10 tretiranih pacijenata

  Često:

  više od 1 u 100 tretiranih pacijenata

  Povremeno:

  Više od 1 pacijenta u 1000 tretiranih

  Retko:

  više od 1 pacijenta u 10.000 tretiranih

  Veoma retko:

  1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  Prijavljenja su retka do veoma retka ozbiljna krvarenja, kao što su gastrointestinalna krvarenja ili krvarenja na mozgu (naročito kod pacijenata sa nekontrolisanom hipertenzijom i/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju


  antikoagulanse), a koja u pojedinačnim slučajevima mogu biti opasna po život.

  Krvarenje (npr. krvarenje iz nosa i desni), sa mogućim produženjem vremena krvavljenja. Ovaj efekat može da traje 4 do 8 dana nakon upotrebe.

  Zabeleženi su slučajevi hemolize i hemolitičke anemije kod pacijenata sa teškim oblicima deficijencije glukoza- 6-fosfat dehidrogenaze (G6PD).


  Gastrointestinalni poremećaji

  Često: gastroinestinalni poremećaji kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, abdominalni bol.

  Retko: gastrointestinalno krvarenje koje u veoma retkim slučajevima dovodi do anemije usled nedostatka gvožđa.

  Gastrointestinalni ulkusi gde u veoma retkim slučajevima može doći do perforacija.

  Veoma retko: povišene vrednosti enzima jetre.


  Poremećaji nervnog sistema

  Glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha, tinitus (zujanje u ušima) mogu biti znaci predoziranja.


  Reakcije preosetljivosti

  Povremeno: reakcije preosetljivosti na koži.

  Retko: reakcije preosetljivosti, kao što su ozbiljne reakcije na koži, moguće sa padom krvnog pritiska, rinitis, nazalna kongestija, anafilaktičke reakcije, oticanje lica, jezika i grkljana, otežano disanje, naročito kod astmatičara.


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Zabeleženi su slučajevi oštećenja bubrega i akutne bubrežne insuficijencije.


  Ako se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pogorša, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 5. KAKO ČUVATI LEK ANDOL C

  Držati lek ANDOL C van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek ANDOL C posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nakon prvog otvaranja tube, lek se mora upotrebiti u roku od 12 meseci. Tubu treba dobro zatvoriti posle uzimanja tablete.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ANDOL C


Aktivne supstance su acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina. Svaka šumeća tableta sadrži 500 mg acetilsalicilne kiseline i 250 mg askorbinske kiseline (vitamin C).


Pomoćne supstance: limunska kiselina, bezvodna; natrijum-hidrogenkarbonat; natrijum-karbonat, bezvodni; natrijum-dihidrogencitrat; natrijum-citrat; povidon K-30; manitol; dokusat-natrijum; simetikon; natrijum- ciklamat; saharin-natrijum; aroma limuna "KS" 145.


Jedna šumeća tableta sadrži 381,04 mg natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


Kako izgleda lek ANDOL C i sadržaj pakovanja


ANDOL C su okrugle, bele tablete glatke površine, sa podeonom crtom sa jedne strane.


Unutrašnje pakovanje je polipropilenska tuba zatvorena polietilenskim čepom koji sadrži deksikant. U tubi se nalazi ukupno 10 šumećih tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u koju je upakovana tuba i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0330-12-001 od 07.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines