ipsen Apoteke Apoteke

Avodart

kapsula, meka; 0.5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.163,58 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Avodart® kapsula, meka, 0.5mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.


Adresa: Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska

Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Avodart® 0.5mg, kapsula, meka

INN

dutasterid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Avodart i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Avodart

 3. Kako se upotrebljava lek Avodart

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Avodart

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AVODART I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Avodart se koristi za lečenje uvećane prostate kod muškaraca (benigna hiperplazija prostate) – nekancerozno uvećanje prostate, prouzrokovano prekomernim lučenjem hormona koji se naziva dihidrotestosteron.


  Aktivna supstanca je dutasterid. Lek Avodart pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori 5-alfa reduktaze.


  Uvećanje prostate može dovesti do urinarnih problema, kao što je otežan prolazak urina i potreba za čestim mokrenjem. Takođe, uvećanje prostate može uzrokovati sporiji i slabiji protok urina. Ukoliko se ne leči, postoji rizik od nastanka potpune blokade urinarnog protoka i nemogućnosti mokrenja (akutna urinarna retencija). Navedeno stanje zahteva hitan medicinski tretman. U pojedinim situacijama neophodan je hirurški zahvat kako bi se uklonila ili redukovala veličina prostate.

  Lek Avodart smanjuje produkciju dihidrotestosterona, što pomaže u smanjenju veličine prostate i ublažava

  simptome. Na taj način se umanjuje rizik od nastanka akutne urinarne retencije i potrebe za hirurškim zahvatom.


  Lek Avodart se takođe može primenjivati sa tamsulosinom, lekom koji se koristi za lečenje simptoma uvećane prostate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AVODART


  Lek Avodart ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AVODART

  Lek Avodart uvek primenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Neredovna primena leka Avodart može uticati na praćenje vrednosti PSA. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka Avodart da primenite?

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene ostalih lekova, primena leka Avodart može dovesti do pojave neželjenih dejstava, iako do njihove pojave neće doći kod svih osoba.


  Veoma retka neželjena dejstva - alergijske reakcije

  Znaci alergijske reakcije uključuju:


  Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko se javi neželjeno dejstvo koje nije navedeno u Uputstvu, Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AVODART


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  4 (četiri godine)


  Lek Avodart ne primenjivati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru ili spoljašnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30° C.


  Ukoliko posedujete kapsule leka Avodart koje Vam nisu potrebne, nemojte ih odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Vratite ih Vašem farmaceutu koji će ih ukloniti na način koji neće dovesti do oštećenje životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Avodart:


Svaka kapsula, meka sadrži 0.5mg dutasterida


Sadržaj kapsule: mono-di-gliceridi kaprilne/kaprinske kiseline; butilhidroksitoluen (E321)


Telo i kapa kapsule: želatin; glicerol; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); trigliceridi srednje dužine lanca; lecitin


Kako izgleda lek Avodart i sadržaj pakovanja


Duguljaste, neprovidne meke želatinske kapsule, svetlo žute boje sa oznakom GX CE2, duž ose kapsule. PVC/PVDC-Aluminijumski blister, koji sadrži 10 mekih želatinskih kapsula.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži tri blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-04441-13-001 od 16.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines