shire Apoteke Apoteke

Alendronat


UPUTSTVO ZA LEK


ALENDRONAT, tableta, 10 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: „ZDRAVLJE“A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: „ZDRAVLJE“A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik ALENDRONAT, 10 mg, tableta

INN alendronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alendronat i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alendronat

 3. Kako se upotrebljava lek Alendronat

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alendronat

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALENDRONAT I ČEMU JE NAMENJEN

  Alendronat pripada grupi lekova koji se nazivaju bisfosfonati. Alendronat sprečava gubitak kostiju koji se javlja

  kod žena posle menopauze i pacijenata, muškaraca ili žena, koji primaju glukokortikoide kao što su prednizolon i metilprednizolon.

  Alendronat takođe pomaže ponovnu izgradnju kostiju i smanjuje verovatnoću preloma kostiju kod žena posle menopauze i muškaraca sa osteoporozom.


  Kada se lek Alendronat upotrebljava?


  Vaš lekar vam je prepisao Alendronat zato što imate osteoporozu ili ste izloženi riziku od nastanka ove bolesti.


  Šta je osteoporoza?


  Osteoporoza predstavlja stanjivanje i slabljenje kostiju. Ona je česta kod žena posle menopauze. Menopauza se javlja kada jajnici prestanu da proizvode ženski hormon estrogen ili ukoliko su jajnici odstranjeni. Estrogen pomaže da skelet žene ostane zdrav. Posle menopauze dolazi do gubitka koštane mase a kosti postaju slabije. Što ranije žena uđe u menopauzu veći je rizik od osteoporoze.


  Osteoporoza takođe može da se javi i kod muškaraca iz nekoliko razloga uključujući i starenje i/ili nizak nivo muškog hormona testosterona. U svakom slučaju, koštana masa se brže troši nego što se formira tako da dolazi do gubitka koštane mase a kosti postaju slabije.


  Kortikosteroidi takođe mogu da izazovu gubitak koštane mase i osteoporozu kod oba pola.


  U početku osteoporoza obično nema nikakve simptome. Međutim, ukoliko se ne leči, ona može da dovede do fraktura (preloma kostiju). Iako frakture obično izazivaju bol, frakture kostiju kičme mogu da ostanu neprimećene sve dok ne dovedu do smanjenja visine. Do ovih fraktura može doći tokom uobičajenih svakodnevnih aktivnosti kao što je podizanje tereta ili usled manjih povreda koje inače ne bi mogle da izazovu frakture normalnih kostiju. Obično dolazi do frakture kuka, kičme, ili ručnog zgloba i one mogu da dovedu ne samo do bola već do značajnih deformiteta i invalidnosti ( kao što su pogrbljen položaj ili kifoza vrata i gubitak pokretljivosti).


  Kako se osteoporoza može lečiti/sprečiti?


  Važno je da imate u vidu da ukoliko već imate osteoporozu ona može da se leči i da nikada nije kasno da se sa lečenjem počne.


  Vaš lekar vam je prepisao ove tablete za lečenje osteoporoze ili sprečavanje razvoja ove bolesti kod vas. Alendronat ne samo da sprečava gubitak koštane mase, već zapravo pomaže izgradnju koštane mase koju ste eventualno izgubili i umanjuje verovatnoću javljanja fraktura.


  Osim tretmana Alendronat-om, Vaš lekar će Vam možda preporučiti neke promene načina života koje mogu da poprave Vaše stanje, kao što su:

  Prekid pušenja: Izgleda da pušenje povećava brzinu gubljenja koštane mase, pa stoga može da poveća rizik od frakture.


  Fizička aktivnost: Kao i mišićima, i kostima je potrebna fizička aktivnost da bi ostale snažne i zdrave.

  Konsultujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete bilo koji program fizičke

  aktivnosti.


  Uravnotežena ishrana: Vaš lekar će vam dati savet vezan za ishranu, kao i mišljenje o tome da li su Vam potrebni dodaci ishrane (naročito kalcijum i vitamin D).


  Deca i adolescenti

  Alendronat nije namenjen za upotrebu kod dece.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALENDRONAT


  Lek Alendronat ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALENDRONAT

  Lek Alendronat uvek uzimajte onako kao što Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka Alendronat

  Veoma je važno da se pridržavate onoga što je navedeno pod 1, 2, 3 4 i 5, kako bi ste pomogli da tableta brzo dospe u Vaš želudac i da bi ste smanjili mogućnost iritacije ezofagusa (cevaste strukture koja povezuje Vaša usta

  sa želucem).


  1. Pošto ujutru ustanete, pre uzimanja prvog obroka, pića ili drugog leka, progutajte svoju Alendronat tabletu, celu sa punom čašom obične vode (ne manje od 200 ml).

   • ne mineralne vode

   • ne kafe ili čaja

   • ne voćnog soka ili mleka

   • nemojte žvakati ili lomiti tabletu, niti dozvolitio da se topi u ustima


  2. Pošto progutate Alendronat tabletu, nemojte odmah da legnete, ostanite potpuno uspravljeni (sedite, hodajte ili stojite) najmanje 30 minuta nakon gutanja tablete. Nemojte legati dok ne uzmete prvi obrok.


  3. Nemojte uzimati Alendronat pred spavanje ili pre nego što ustanete.


  4. Ukoliko se jave teškoće ili bol pri gutanju, bol u grudima ili ukoliko se javi ili pogorša gorušica, prekinite primenu Alendronata i obratite se svom lekaru.


  5. Pošto progutate svoju tabletu, sačekajte najmanje 30 minuta pre nego što uzmete prvi obrok, napitak ili neki drugi lek, uključujući antacide, nadoknadu kalcijuma i vitamine. Alendronat je efikasan samo ukoliko se uzima na prazan stomak.


  Alendronat morate uzimati tačno onako kako Vam je lekar rekao. Važno je da nastavite da uzimate Alendronat sve dok Vam lekar prepisuje ovaj lek.


  Količina Alendronata koju treba da uzmete će zavisiti samo od razloga zbog koga ovaj lek uzimate kao i od drugih lekova koje uzimate.


  Uobičajeno doziranje

  Lečenje osteoporoze kod muškaraca ili osteoporoze posle menopauze: Uobičajena doza je jedna Alendronat tableta jednom dnevno (10 mg).


  Lečenje ili prevencija osteoporoze izazvane glukokortikoidima:

  Kod žena posle menopauze koje ne primaju terapiju nadoknade hormona sa estrogenom, uobičajena doza je

  jedna Alendronat tableta na dan (10 mg).


  Ako ste uzeli više leka Alendronat nego što je trebalo


  Ukoliko greškom uzmete više tableta, popijte punu čašu mleka i odmah se obratite svom lekaru. Nemojte sami izazivati povraćanje i nemojte da ležite.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alendronat

Ako naglo prestanete da uzimate lek Alendronat

Važno je da nastavite da uzimate lek Alendronat sve dotle dok Vam to lekar propisuje. Lek Alendronat može da leči Vašu osteoporozu samo ako nastavite da uzimate ove tablete.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Alendronat, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

  svih.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava može se klasifikovati na sledeći način:


  Česta:


  Rezultati laboratorijskih ispitivanja:

  Veoma često: blaga ili prolazna smanjenja nivoa kalcijuma i fosfata u krvi, obično u normalnom rasponu.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta odmah o ovim ili bilo kojim drugim neuobičajenim simptomima. Bilo bi od koristi da zabeležite sve promene koje ste primetili, kada su počele i koliko dugo su trajale.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK ALENDRONAT


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alendronat

1 tableta sadrži 10 mg alendronske kiseline (u obliku natrijum- alendronata).

Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K 30, Magnezijum-stearat,

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek Alendronat i sadržaj pakovanja

Alendronat tablete su okrugle, ravne, bele tablete, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj i oznakom Zdravlja

na drugoj strani.


Pakovanje:

Primarno pakovanje: PVC/Al blister (2 blistera sa po 10 tableta) Sekundarno pakovanje: kartonska kutija i uputstvo

Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D., Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5426-11-001 od 19.06.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines