bayer Apoteke Apoteke

Altacid tablete za žvakanje


UPUTSTVO ZA LEK


Altacid®; tablete za žvakanje; 333,3 mg/158,4 mg

Pakovanje: blister, 2 x 8 tableta za žvakanje


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61/B, Beograd, Srbija


Altacid® 333,3 mg/158,4 mg tablete za žvakanje Aluminijum-hidroksid / Magnezijum-oksid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Altacid tablete za žvakanje, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Altacid tablete za žvakanje i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Altacid tablete za žvakanje

 3. Kako se upotrebljava lek Altacid tablete za žvakanje

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Altacid tablete za žvakanje

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALTACID tablete za žvakanje I ČEMU JE NAMENJEN


  Altacid tablete za žvakanje su kombinacija dva leka, aluminijum hidroksida i magnezijum oksida. Aluminijum hidroksid i magnezijum oksid pripadaju grupi lekova pod nazivom antacidi koji neutrališu želudačnu kiselinu.


  Altacid tablete za žvakanje se primenjuje kod:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALTACID tablete za žvakanje


  Lek Altacid tablete za žvakanje ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALTACID tablete za žvakanje


  Lek Altacid tablete za žvakanje uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene


  Lek je namenjen za oralnu primenu. Altacid tablete za žvakanje se ne gutaju.

  Altacid tablete za žvakanje treba polako otapati u ustima, nakon čega se preporučuje da popijete čašu vode. Doziranje

  Odrasli, starije osobe i deca uzrasta 14 godina i starija

  Primeniti 1-2 tablete za žvakanje, 4 puta na dan, 20 minuta do 1 sat nakon obroka i pre spavanja, ili prema potrebi.


  Deca mlađa od 14 godina

  Deci mlađoj od 14 godina se ne preporučuje primena Altacid tableta za žvakanje.


  Ukoliko simptomi traju duže od 7 dana, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka ALTACID tableta za žvakanje nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što je to preporučeno u ovom uputstvu, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi za pomoć. Preostali deo leka obavezno ponesite sa sobom da bi lekar znao šta se uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Altacid tablete za žvakanje


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Altacid tablete za žvakanje


  Ukoliko naglo prestanete uzimanje ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. Ako imate nedoumice, konsultujte se sa Vašim lekarom pre prestanka uzimanja Altacid tableta za žvakanje.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Altacid tablete za žvakanje, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako bilo koje od sledećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili potraje duže od nekoliko dana:


 5. KAKO ČUVATI LEK ALTACID tablete za žvakanje


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Altacid tablete za žvakanje posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.


  Uslovi čuvanja


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Altacid tablete za žvakanje


Jedna Altacid tableta za žvakanje sadrži aktivne supstance:

Aluminijum-hidroksid, gel, suvi 333,3 mg (što odgovara 167,5 mg aluminijum oksida) Magnezijum-oksid, teški 158,4 mg


Ostali sastojci leka Altacid tableta za žvakanje su: manitol, talk, povidon, makrogol 4000, aroma pepermint, magnezijum stearat i saharin natrijum.


Kako izgleda lek Altacid tablete za žvakanje i sadržaj pakovanja


Okrugle, ravne, glatke tablete, bele do žućkaste boje, slabog mirisa na mentol.


Altacid tablete za žvakanje su pakovane u kutije sa sadržajem 16 tableta za žvakanje (2 blistera s 8 tableta za žvakanje).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61/B


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4843-11-001 od 09.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines