teva Apoteke Apoteke

Aclexa

kapsula, tvrda; 100mg; ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom
CENA: 220,57 din.

kapsula, tvrda; 200mg; ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom
CENA: 400,75 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Aclexakapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 200 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 200 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 200 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Aclexakapsula, tvrda, 200 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Aclexa100 mg kapsula, tvrda Aclexa200 mg kapsula, tvrda celekoksib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Aclexa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aclexa

 3. Kako se upotrebljava lek Aclexa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aclexa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ACLEXA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Aclexa se koristi za ublažavanje znakova i simptoma reumatoidnog artritisa, osteoartritisa i

  ankilozirajućeg spondilitisa.


  Aclexa spada u grupulekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), i to u podgrupu pod nazivom (COX-2) inhibitori. U Vašem organizmu se stvaraju prostaglandini, supstance koje mogu da izazovu bol i zapaljenje. Kod stanja kao što su reumatoidni artritis i osteoartritis njihova produkcija je veća. Aclexa deluje tako što smanjuje stvaranje prostaglandina, čime se smanjuje bol i zapaljenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ACLEXA


  Lekar vam je propisao lek Aclexa. Sledeće informacije će Vam pomoći da dobijete najbolje rezultate sa ovim lekom.

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Aclexa ne smete koristiti:


  - ako trenutno imate čir na želucu ili crevima, ili ako imate krvarenje na želucu ili crevima,

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ACLEXA


  Lek Aclexa uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim. Ako imate utisak da Aclexa deluje suviše jako ili suviše slabo, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Lekar će Vam reći koju dozu bi trebalo da uzimate. Doza i dužina uzimanja leka mogu da povećaju rizik od neželjenog dejstva na srce. Koristiti najmanju dozu leka u optimalnom vremenskom periodu, koja je potrebna za kontrolu Vašeg bola


  Lek Aclexa treba progutati ceo sa gutljajem vode. Ove kapsule mogu da se uzimaju u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Međutim, pokušajte da uzimate svoju dozu leka Aclexa svakog dana u isto vreme.


  Obratite se lekaru ako za dve nedelje od početka terapije ne osetite korisna dejstva.


  Za osteoartritis uobičajena doza je 200 mg svakog dana, koju lekar može povećati na maksimalno 400 mg, po potrebi.

  Doza je obično:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Aclexa može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

  ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Sledeća neželjena dejstva su bila primećena kod pacijenata sa artritisom koji su uzimali lek Aclexa. Neželjena dejstva obeležena zvezdicom (*) imala su veću učestalost nego kod pacijenata koji su uzimali lek Aclexa za prevenciju polipa na debelom crevu. Pacijenti u ovim ispitivanjima su uzimali lek Aclexa u visokim dozama tokom dugog vremena.


  Ako se javi bilo šta od sledećeg, prestanite da uzimate lek Aclexa i odmah se obratite lekaru: Ako se javi:


  Ako se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom. To uključuju i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije nabrojano u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ACLEXA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Aclexa posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aclexa


su želatin (E441); titan-dioksid (E171) i gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) – samo za 200 mg tvrde kapsule.


Kako izgleda lek Aclexa i sadržaj pakovanja


Aclexa 100 mg kapsule, tvrde: beo do skoro beo granuliran prašak u kapsuli sa belom kapom i belim telom. Aclexa 200 mg kapsule, tvrde: beo do skoro beo granuliran prašak u kapsuli sa smeđežutom kapom i smeđežutim telom.


Na raspolaganju su kutije sa 10, 20, 30 ili 60 kapsula, tvrdih. U kutiji su 1, 2, 3 ili 6 blistera (PVC/Al) sa po

10 kapsula, tvrdih.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Aclexa®, kapsule, tvrde, 10 x (100mg): 515-01-02096-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 20 x (100mg): 515-01-02097-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 30 x (100mg): 515-01-02098-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 60 x (100mg): 515-01-02099-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 10 x (200mg): 515-01-02100-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 20 x (200mg): 515-01-02101-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 30 x (200mg): 515-01-02102-13-001 od 01.04.2014.

Aclexa®, kapsule, tvrde, 60 x (200mg): 515-01-02103-13-001 od 01.04.2014.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines