mitsubishi Apoteke Apoteke

Atenolol JADRAN


UPUTSTVO ZA LEK


Atenolol JADRAN tableta, 50 mg

Pakovanje: blister, 3x10 tableta


Atenolol JADRAN tableta, 100 mg

Pakovanje: blister, 2x10 tableta


Proizvođač: JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.


Adresa: Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Atenolol JADRAN, 50 mg, tableta Atenolol JADRAN, 100 mg, tableta


INN: atenolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Atenolol JADRAN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Atenolol JADRAN

 3. Kako se upotrebljava lek Atenolol JADRAN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Atenolol JADRAN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATENOLOL JADRAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Atenolol pripada grupi lekova koji se zovu beta blokatori. Koristi se kod:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATENOLOL JADRAN

  Lek Atenolol JADRAN ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATENOLOL JADRAN


  Lek Atenolol JADRAN uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Oralna primena.

  Tabletu treba progutati celu, sa dovoljnom količinom tečnosti, svakog dana u isto vreme.


  Odrasli

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Atenolol JADRAN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Alergijske reakcije:

  Ako tokom primene ovog leka primetite promene na koži, otok lica, usana, jezika, grla ili neku drugu manifestaciju alergijske reakcije, odmah se obratite lekaru.


  Ostala moguća neželjena dejstva:


  Česta (javljaju se kod manje od jedne od deset osoba):


  Stanja koja se mogu pogoršati

  Ukoliko imate neko od sledećih stanja, ona se mogu pogoršati kada počnete da uzimate atenolol. Ovo se dešava retko, kod manje od jedne od hiljadu osoba.


  Nemojte biti zabrinuti listom neželjenih dejstava. Možda nećete osetiti nijedno od njih.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ATENOLOL JADRAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti Atenolol JADRAN posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Datum isteka roka važnosti se odnosi na poslednji dan tog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Atenolol

Aktivna supstanca: atenolol

Jedna tableta leka Atenolol JADRAN od 50 mg sadrži 50 mg atenolola. Jedna tableta leka Atenolol JADRAN od 100 mg sadrži 100 mg atenolola.


Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; talk; celuloza, mikrokristalna; magnezijum- stearat; želatin; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid.


Kako izgleda lek Atenolol JADRAN i sadržaj pakovanja


Izgled tableta:

Atenolol JADRAN, 50 mg: Bele do skoro bele tablete glatkih površina i fasetiranih ivica, ujednačenog oblika i veličine. Sa jedne strane imaju podeonu crtu, a na drugoj strani je ugravirano ATENOLOL 50.


Atenolol JADRAN, 100 mg: Bele do skoro bele tablete glatkih površina i fasetiranih ivica, ujednačenog oblika i veličine. Sa jedne strane imaju podeonu crtu, a na drugoj strani je ugravirano ATENOLOL 100.


Sadržaj pakovanja:

Atenolol JADRAN, 50 mg, tablete: U kartonskoj kutiji se nalaze 3 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i uputstvo za lek.

Atenolol JADRAN, 100 mg, tablete: U kartonskoj kutiji se nalaze 2 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta (ukupno 20 tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D - PREDSTAVNIŠTVO, Mirijevski bulevar 37a,

11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D., Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-9215-11-001 od 10.04.2014. za lek Atenolol JADRAN; tablete; 50mg; blister, 3x10 tableta Broj rešenja: 515-01-9211-11-001 od 10.04.2014. za lek Atenolol JADRAN; tablete; 100mg; blister, 2x10 tableta

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines