bausch Apoteke Apoteke

Alvotinib

film tableta; 400mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 61.534,00 din.

film tableta; 100mg; ukupno 120 kom, blister, 12 x 10 kom
CENA: 61.537,96 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Alvotinib®, film tableta, 100 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Alvotinib ®, film tableta, 100 mg

Pakovanje: ukupno 120 kom, blister, 12 x 10 kom


Alvotinib ®, film tableta, 400 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika SrbijaAlvotinib®, 100 mg, film tableta Alvotinib®, 400 mg, film tableta


INN: imatinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


medicinsku sestru.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvotinib i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvotinib

 3. Kako se upotrebljava lek Alvotinib

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvotinib

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Alvotinib® I ČEMU JE NAMENJEN


  Alvotinib je lek koji sadrži aktivnu supstancu koja se zove imatinib. Ovaj lek deluje tako što sprečava rast abnormalnih ćelija kod bolesti koje su dole navedene. Ovo uključuje neke tipove malignih bolesti.


  Lek Alvotinib se koristi kod odraslih i dece za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Alvotinib


  Lek Alvotinib Vam može propisati samo lekar koji ima iskustva u terapji malignih bolesti krvi ili solidnih tumora.


  Pažljivo se pridržavajte uputstva lekara, čak iako se razlikuju od opštih informacija koje možete naći u ovom Uputstvu.


  Lek Alvotinib ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Alvotinib


  Vaš lekar će Vam propisati lek Alvotinib zato što imate ozbiljno oboljenje. Lek Alvotinib će Vam pomoći u borbi protiv Vaše bolesti.


  Ipak, uvek uzimajte lek Alvotinib tačno onako kako Vam je rekao lekar. Važno je da ga uzimate onoliko dugo koliko Vam lekar kaže. Treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Nemojte prestati da uzimate lek Alvotinib osim ukoliko Vam to lekar ne kaže. Ako ne možete da uzimate lek onako kako Vam je to propisao Vaš lekar, ili ako osećate da Vam više nije potreban, kontaktirajte odmah svog lekara.


  Koliko leka treba uzeti Primena kod odraslih

  Vaš lekar će Vam tačno reći koliko Alvotinib film tableta da uzmete.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Alvotinib može dovesti do neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih. Ona su obično blaga do umerena.


  Ova neželjena dejstva se mogu javiti sa određenom učestalošću, koja je definisana prema sledećem:

  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Recite svom lekaru odmah ako Vam se javi nešto od sledećeg: Veoma česta ili česta neželjena dejstva:

 5. KAKO ČUVATI LEK Alvotinib


  Čuvati vam domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvotinib


Aktivna supstanca je imatinib (u obliku imatinib-mesilata).


Alvotinib 100 mg: jedna film tableta sadrži 100 mg imatiniba (u obliku imatinib-mesilata). Alvotinib 400 mg: jedna film tableta sadrži 400 mg imatiniba (u obliku imatinib-mesilata).


Pomoćne supstance:

hidroksipropilceluloza, polietilen glikol.


Kako izgleda lek Alvotinib i sadržaj pakovanja


Alvotinib, 100 mg, film tablete:


Okrugle film tablete tamno žute do smeđenarandžaste boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom “100” na drugoj strani.


Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 6 x 10 film tableta Pakovanje: ukupno 120 film tableta, blister, 12 x 10 film tableta

Unutrašnje pakovanje: PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister sa 10 film tableta Alvotinib, 400 mg, film tablete:

Duguljaste film tablete tamno žute do smeđenarandžaste boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom “400” na drugoj strani.


Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3 x 10 film tableta

Unutrašnje pakovanje: PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister sa 10 film tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač

Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Alvotinib® film tableta, 60 x (100mg):


515-01-1824-12-001


od


04.07.2013.

Broj i datum dozvole za lek Alvotinib® film tableta, 120 x (100mg):

515-01-1827-12-001

od

04.07.2013.

Broj i datum dozvole za lek Alvotinib® film tableta, 30 x (400mg):

515-01-1830-12-001

od

04.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines