takeda Apoteke Apoteke

Atoris

film tabl. 30x10mg
CENA: 333,04 din.

film tabl. 30x20mg
CENA: 627,79 din.

film tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 849,42 din.

film tableta; 30mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 859,32 din.

film tableta; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.109,72 din.

film tableta; 60mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.225,36 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Atoris, film tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atoris, film tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atoris, film tableta, 30 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atoris, film tableta, 60 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atoris, film tableta, 80 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Slaviamed d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Slaviamed d.o.o.: Sremska Mitrovica, Rumska malta bb, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d.: Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Podnosilac zahteva: Slaviamed d.o.o.


Adresa: Bulevar Oslobođenja br. 177, 11 000 Beograd, R. Srbija


Atoris 10 mg film tableta Atoris 20 mg film tableta Atoris 30 mg film tableta Atoris 60 mg film tableta Atoris 80 mg film tableta atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Atoris i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Atoris

 3. Kako se upotrebljava lek Atoris

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Atoris

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATORIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Atoris pripada grupi lekova koji se nazivaju statini i koji normalizuju količine lipida (masnoća) u krvi. Atoris se koristi za snižavanje nivoa masnoća (poznatih kao holesterol i trigliceridi) u krvi, kada dijeta sa smanjenim unosom masnoća i drugi nemedicinski postupci (promena načina života, fizičke vežbe) nisu dali rezultata. Ukoliko kod Vas postoji povećan rizik od nastanka srčanih bolesti, Atoris se može primenjivati u cilju smanjenja tog rizika, čak iako je nivo holesterola u granicama normale. U toku terapije lekom Atoris treba nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoće.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATORIS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Atoris ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATORIS


  Tokom terapije lekom Atoris morate nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoća, koju treba da započnete po savetu lekara i pre početka terapije lekom Atoris.


  Uobičajena početna doza leka Atoris kod odraslih i dece uzrasta 10 godina i starije je jedna tableta od 10 mg jednom dnevno. Lekar će Vam prema željenom učinku, ukoliko je to potrebno, povećavati dnevnu dozu. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 nedelje ili više. Maksimalna doza leka Atoris je 80 mg jednom dnevno za odrasle i 20 mg jednom dnevno za decu.


  Atoris tablete treba progutati cele uz dovoljnu količinu vode, i mogu se uzimati u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Tablete treba da uzimate svakoga dana u isto vreme.


  Lek Atoris uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ukoliko imate nedoumica, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Dužinu trajanja terapije lekom Atoris odrediće Vaš lekar.

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko mislite da lek Atoris suviše slabo ili jako deluje na Vaš

  organizam.


  Ako ste uzeli više leka Atoris nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli previše tableta Atoris (više od uobičajene doze), potražite savet od svog lekara ili u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom preostale tablete, pakovanje ili uputstvo kako bi stručno osoblje u bolnici znalo koja terapija je prikladna za lečenje predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Atoris


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim se setite osim ako se nije približio vreme za narednu dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Atoris


  Ako na duže vreme prestanete da uzimate lek Atoris, holesterol u krvi se može ponovo povećati što može da poveća i rizik od oboljenja srca i krvnih sudova.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka ili ukoliko želite da prekinete terapiju, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Atoris može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ukoliko se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate Atoris tablete i odmah se obratite lekaru ili najbližoj jedinici hitne pomoći:


  Retka (javljaju se kod 1-10 od 10 000 pacijenata):


 5. KAKO ČUVATI LEK ATORIS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Atoris posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  10 mg i 20 mg film tablete

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  30 mg, 60 mg i 80 mg film tablete

  Čuvati u originalnom pakovanju,radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Atoris


Svaka film tableta sadrži 10 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 20 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 30 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 60 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 80 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma.

polivinilalkohol, titan-dioksid (E171), makrogol 3000 i talk.


Kako izgleda lek Atoris i sadržaj pakovanja


10 mg i 20 mg film tablete: Okrugle, blago bikonveksne film tablete, bele boje. 30 mg film tablete: Bele do skoro bele, okrugle, blago bikonveksne, film tablete. 60 mg film tablete: Bele do skoro bele, ovalne, bikonveksne, film tablete.

80 mg film tablete: Bele do skoro bele, duguljaste, bikonveksne, film tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 30 film tableta. U kartonskoj kutiji su 3 blistera (OPA/Al/PVC//aluminijumski blister), sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Slaviamed d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija Slaviamed d.o.o., Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Atoris® film tablete 30 x (30 mg): 515-01-2545-11-001 od 14.02.2013.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Atoris® film tablete 30 x (60 mg): 515-01-2550-11-001 od 14.02.2013.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Atoris® film tablete 30 x (80 mg): 515-01-2556-11-001 od 14.02.2013

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines