otsuka Apoteke Apoteke

Azopt

kapi za oči, suspenzija; 10mg/mL; ukupno 5mL, bočica sa kapaljkom, 1x5ml
CENA: 855,23 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Azopt®, kapi za oči, suspenzija 10 mg/ml, 5 ml


ALCON-COUVREUR NV


Proizvođač:

ALCON CUSI S.A.


Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Adresa:

Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo


Adresa: Vladimira Popovića 40, BeogradAzopt®, 10 mg/ml, kapi za oči, suspenzija INN brinzolamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Azopt i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Azopt

 3. Kako se upotrebljava lek Azopt

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Azopt

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Azopt I ČEMU JE NAMENJEN

  Azopt sadrži brinzolamid koji pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori karboanhidraze. Snižava pritisak u oku.


  Azopt kapi za oči se koriste za lečenje visokog pritiska u oku. Ovaj pritisak može dovesti do bolesti koja se zove glaukom.


  Ako je pritisak u oku previše visok, može oštetiti Vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Azopt


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Azopt ne smete koristiti:

  - Ukoliko imate ozbiljne probleme sa bubrezima.


  Azopt ne treba da koriste osobe mlađe od 18 godina izuzev ako je to savetovao lekar.


  Primena drugih lekova

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Ukoliko upotrebljavate neki drugi inhibitor karboanhidraze (acetazolamid ili dorzolamid, videti deo 1. ŠTA JE LEK Azopt I ČEMU JE NAMENJEN), obratite se Vašem lekaru.


  Primena leka Azopt u periodu trudnoće i dojenja


  Ne bi trebalo da koristite Azopt ako ste trudni, ili možete ostati trudni. Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe leka Azopt.


  Ukoliko dojite bebu posavetujte se sa svojim lekarom. Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe bilo kog leka.

  Uticaj leka Azopt na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Može da se dogodi da Vam vid bude zamućen neko vreme nakon primene leka Azopt. Ne smete da vozite ili rukujete mašinama dok Vam vid ne bude bistar.


  Azopt može kod starijih pacijenata da umanji sposobnost obavljanja zadataka koji zahtevaju mentalnu budnost i/ili fizičku koordinaciju. Ukoliko se to desi, obratite pažnju ako vozite ili upravljate mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Azopt


  Ukoliko nosite meka kontaktna sočiva. Azopt sadrži benzalkonijum-hlorid koji može da izazove iritaciju oka a može i da obezboji meka kontaktna sočiva. Treba izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima.

  Kontaktna sočiva treba skinuti pre primene leka Azopt i da sačekati najmanje 15 minuta nakon ukapavanja a pre stavljanja sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Azopt


  Uvek upotrebljavajte Azopt tačno prema uputstvima Vašeg lekara. Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja.


  Uobičajena doza je 1 kap u oko ili oči, dva puta dnevno - ujutro i uveče. Primenjujte lek na ovaj način osim ukoliko Vaš lekar ne savetuje drugačije.

  Azopt primenjujte na oba oka isključivo ako Vam je lekar tako savetovao. Koristite lek onoliko dugo koliko

  Vam je lekar savetovao. Primenjujte Azopt samo na oči.


  Ako ste uzeli više leka Azopt nego što je trebalo


  Ukoliko ukapate previše leka u oči, isperite sve mlakom vodom. Nemojte ponovo ukapavati kapi sve dok ne dođe vreme za sledeću redovnu dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Azopt


  Ukoliko zaboravite da stavite Azopt kapi, ukapajte jednu kap čim se setite i zatim se pridržavajte redovnog rasporeda ukapavanja. Nemojte ukapavati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ukoliko prestanete da koristite Azopt bez konsultovanja sa svojim lekarom, pritisak u Vašem oku neće biti kontrolisan što može dovesti do gubitka vida.


  Ako koristite druge lekove za oči, morate da napravite pauzu od bar 5 minuta između primene Azopt i drugih kapi.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, Azopt može da izazove neželjena dejstva, mada ih ne dobiju svi pacijenti.

  Obično možete da nastavite sa uzimanjem kapi, ukoliko dejstva nisu ozbiljna.


  Česta neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod 1 do 10 od 100 osoba)


  Dejstva na oku: zamućenje vida, iritacija oka, bol u oku, sekrecija iz oka, svrab oka, abnormalni osećaj u oku, crvenilo oka, svrab očnih kapaka, crvenilo ili otok očnih kapaka.


  Opšta neželjena dejstva: poremećaj ukusa, glavobolja, suvoća usta.


  Povremena neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod 1 do 10 od 1000 osoba)

  Dejstva na oku: povećan pritisak u oku, oštećenje očnog nerva, abnormalni, dupli ili smanjen vid, osetljivost na svetlost, inflamacija ili infekcija rožnjače, alergija oka, otok oka, poremećaji rožnjače, inflamacija žlezda kapaka, smanjena osetljivost oka, naslage na površini oka, pojačana pigmentacija oka, umor očiju, perutanje kapaka, pojačano stvaranje suza.


  Opšta neželjena dejstva: smanjen ili nepravilan puls, smanjena funkcija srca, palpitacije, bol u grudima, astma, otežano disanje, smanjen broj crvenih krvnih zrnaca, povećan nivo hlorida u krvi, vrtoglavica, pospanost, problem sa pamćenjem, depresija, otežano uspavljivanje, nervoza, iritabilnost, malaksalost, opšta slabost, osećaj nelagode, bol, drhtanje, zvonjava u ušima, smanjen libido, seksualni problemi kod muškaraca, simptomi prehlade, stezanje u grudima, kašalj, infekcija sinusa, iritacija grla, neprijatan ili smanjen osećaj u ustima, upala ezofagusa, abnormalni bol, muka, povraćanje, uznemiren stomak, česti pokreti creva, dijareja, gasovi u crevima, poremećaj varenja, bol u bubregu, bol u mišićima, grčevi mišića, bol u leđima, krvarenje iz nosa, suvoća nosa, curenje iz nosa, zapušenost nosa, kijanje, osip, preosetnjivost kože, svrab, opadanje kose.


  Dodatna neženjena dejstva koja su prijavljena uključuju:


  Dejstva na oku: poremećaji očnih kapaka, smanjen rast ili broj trepavica.


  Opšta neželjena dejstva: pojačani simptomi alergije, povišen krvni pritisak, povišen puls, poremećaji u vrednostima funkcionalnih testova jetre, često mokrenje, otok ekstremiteta, smanjena osetljivost, smanjen osećaj ukusa, bol u zglobovima, bol u ekstremitetima, crvenilo kože, upala ili svrab kože.


  Ukoliko neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili se kod Vas pojave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Azopt


  Rok upotrebe

  Neotvoreno: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka je 28 dana.

  Upišite datum kada ste otvorili bočicu u prazan prostor (Datum otvaranja: ).

  Ne smete da upotrebljavate kapi van isteka roka upotrebe označenog na bočici i pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati lek Azopt van domašaja dece!

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Azopt

Aktivna supstanca: 1 ml rastvora sadrži 10 mg brinzolamida.

Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid; manitol (E421); karbomer (974P); tiloksapol; dinatrijum-edetat; natrijum-hlorid; hlorovodonična kiselina /natrijum-hidroksid (za korekciju pH); prečišćena voda.


Kako izgleda lek Azopti sadržaj pakovanja


Azopt je bela do skoro bela suspenzija. U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 neprovidna, plastična bočica sa kapaljkom i zatvaračem sa navojem sa 5 ml suspenzije i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole :

ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija


Proizvođač:

ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija ili

ALCON CUSI S.A.

Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barselona, Španija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2813-12-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines