sumitomo Apoteke Apoteke

Alvokast4 mg tablete za žvakanje


UPUTSTVO ZA LEK


Alvokast®, tableta za žvakanje, 4 mg Pakovanje: blister , 2 x 14 tableta za žvakanje


Proizvođač: Pharmathen S.A.


Adresa: Dervenakion 6, Pallini 15351, Attiki, Grčka Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma Serbia d.o.o.

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 82/7, 11000 Beograd, Srbija


Alvokast® 4 mg tablete za žvakanje montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje

 3. Kako se upotrebljava lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOKAST® 4MG TABLETE ZA ŽVAKANJE I ČEMU JE NAMENJEN

  Alvokast® 4 mg tablete za žvakanje je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira supstance zvane leukotrijeni. Leukotrijeni uzrokuju suženje i oticanje disajnih puteva u plućima i takođe uzrokuju simptome

  alergije. Blokiranjem leukotrijena, Alvokast®4 mg tablete za žvakanje poboljšava simptome astme i pomaže kontrolisanje astme.


  Lekar Vam je propisao lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje za lečenje astme Vašeg deteta, sprečavanje simptoma astme tokom dana i noći.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOKAST®4MG TABLETE ZA ŽVAKANJE


  Obavestite svog lekara o zdravstvenim problemima ili alergijama koje imate ili ste imali.


  Lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje Vaše dete ne sme koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi, i lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje može imati neželjena dejstva, mada se ona ne

  moraju javiti kod svih bolesnika.

  U kliničkim studijama sa lek Alvokast®4 mg tablete za žvakanje, najčešća prijavljena neželjena dejstva (javljaju se u najmanje 1-og od 100 bolesnika i kod manje od 1-og od 10 pedijatrijskih pacijenata) za koja se

  smatra da su u vezi sa primenom leka su:


  Kod bolesnika sa astmom koji su uzimali montelukast bili su prijavljeni veoma retki slučajevi kombinacije simptoma uključujući bolest sličnu gripu, trnce i iglice ili utrnulost u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom). Primetite li jedan ili više opisanih simptoma, odmah obavestite lekara.


  Za više informacija o neželjenim dejstvima, pitajte lekara ili farmaceuta. Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili primetite bilo koje neželjeno dejstvo a da nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI lek Alvokast® 4 mg tablete za žvakanje Rok upotrebe

  2 godine

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih upozorenja za čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece

  Neiskorišćeni lek i materijal za bacanje treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Alvokast® 4 mg tablete za žvakanje

  Aktivna supstanca je montelukast - natrijum.benzaldehid, cinamaldehid, vanilin, heliotropin, estre etil, benzil, i izoamil alkohola i estre sirćetne i kapronska kiselina (kao što su izoamilacetat, etilkaproat i benzilacetat).


Kako izgleda lek Alvokast® 4 mg tablete za žvakanje i sadržaj pakovanja Alvokast® 4 mg tablete za žvakanje su ovalne, bikonveksne tablete ružičaste boje.

Tablete za žvakanje su pakovane u PA/ALL/PVC, aluminijumskom blisteru Kutija sa 28 tableta za žvakanje


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

Alvogen Pharma Serbia d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 82/7 11000 Beograd

Republika Srbija


Proizvođač: Pharmathen S.A. Dervenakion 6

Pallini 15351 Attiki

Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept:


Broj i datum dozvole:


515-01-5998-10-001 od 28.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines