amgen Apoteke Apoteke

Alventa

kaps.sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28x75mg
CENA: 778,93 din.

kaps.sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28x150mg
CENA: 1.386,40 din.


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Alventa, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 37,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


∆ Alventa, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 37,5 mg


Pakovanje: ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom


∆ Alventa, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 75 mg


Pakovanje: ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom


∆ Alventa, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 150 mg


Pakovanje: ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto


Adresa: Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


∆ Alventa37,5 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

∆ Alventa75 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

∆ Alventa150 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda venlafaksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alventa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alventa

 3. Kako se upotrebljava lek Alventa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alventa

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


 1. ŠTA JE LEK ∆ AlventaI ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alventa je antidepresiv koji pripada geupi lekova koji se nazivaju inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i norepinefrina (SNRI). Ova grupa lekova se koristi u lečenju depresije i drugih stanja kao što su anksiozni poremećaji. Smatra se da osobe koje su depresivne i/ili anksiozne imaju nižu koncentraciju serotonina i noradrenalina u mozgu. Mehanizam delovanja antidepresiva nije u potpunosti jasan, ali su efikasni jer dovode do povećanja koncentracije serotonina i noradrenalina u mozgu.


  Lek Alventa se koristi za lečenje odraslih koji pate od depresije. Alventa se takođe koristi za lečenje odraslih koji pate od sledećih anksioznih poremećaja: generalizovanog anksioznog poremećaj, socijalnog anksioznog poremećaj (strah od društvenih situacija i njihovo izbegavanje) i paničnog poremećaja (napadi panike). Pravilno lečenje depresije ili anksioznog poremećaja je važno da bi se poboljšalo Vaše stanje. Ako se ne leči, Vaše stanje se može pogoršati i biti i teže za lečenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Alventa


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Alventa ne smete koristiti:


  Alventa, može da prouzrokuje ozbiljna neželjena dejstva, koja mogu biti i opasna po život. Takođe, morate sačekati najmanje 7 dana nakon što prestanete sa uzimanjem leka Alventa pre nego što uzmete bilo koji lek iz MAOI grupe (videti i odeljak pod naslovom „Uzimanje drugih lekova“ i informacije koje se nalaze u tom odeljku pod naslovom „Serotoninski sindrom“).


  Kada uzimate lek Alventa, posebno vodite računa:


  Ako se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, recite to svom lekaru pre uzimanja leka Alventa:


  Ukoliko u bilo kom periodu počnete da razmišljate o samopovređivanju ili samoubistvu, odmah se obratite lekaru ili idite u bolnicu.


  Može biti od pomoći da kažete nekom rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da imate anksiozni poremećaj i da ga zamolite da pročita ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija ili anksioznost pogoršala, ili ako su zabrinuti zbog promena u Vašem ponašanju.


  Suvoća usta

  Suvoća usta je zabeležena kod 10% pacijenata koji su lečeni venlafaksinom. Ovo može da poveća rizik od propadanja zuba (karijes). Stoga je potrebno da posebno vodite računa o dentalnoj higijeni.


  Dijabetes

  Nivo glukoze u krvi može biti izmenjen delovanjem leka Alventa. Zbog toga će možda morati da se prilagodi doza Vaših lekova za dijabetes.


  Upotreba kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina

  Lek Alventa se obično ne sme koristiti kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Trebalo bi da znate i da kod pacijenata mlađih od 18 godina, kada uzimaju ovu grupu lekova, postoji povećan rizik od neželjenih dejstava kao što su pokušaji samoubistva, samoubilačke misli i neprijateljsko ponašanje (najčešće agresija, konfrontacija sa drugima i bes). Uprkos tome, lekar će možda propisati ovaj lek pacijentima mlađim od 18 godina ukoliko proceni da je to u njihovom interesu. Ako je lekar propisao ovaj lek pacijentu mlađem od 18 godina i Vi želite da razmotrite takvu odluku, ponovo se obratite lekaru. Obavestite lekara ako se bilo koji od gore navedenih simptoma javi ili pogorša kod pacijenata mlađih od 18 godina koji uzimaju lek Alventa. Osim toga, efekti dugoročne bezbednosti leka Alventa u pogledu rasta, sazrevanja, razvoja spoznaje i ponašanja u ovoj starosnoj grupi nisu još utvrđeni.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Lekar će odlučiti da li smete da uzimate lek Alventa zajedno sa drugim lekovima.


  Nemojte počinjati ni prestajati da uzimate bilo koji lek, uključujući i one koji se kupuju bez lekarskog


  Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


  recepta, prirodne i biljne lekove, pre nego što se konsultujete sa lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka Alventa sa hranom ili pićima


  Ovaj lek bi trebalo uzimati uz obrok (videti odeljak 3 „Kako se upotrebljava lek Alventa“). U toku terapije lekom Alventa, ne treba konzumirati alkohol.

  Primena leka Alventa u periodu trudnoće i dojenja


  Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


  Obavestite lekara ako zatrudnite ili ako planirate trudnoću. Lek Alventa možete uzimati samo nakon razgovora sa lekarom o potencijalnim korisnim dejstvima i rizicima po bebu.


  Obavezno obavestite babicu i/ili lekara da uzimate lek Alventa. Kada se uzimaju tokom trudnoće, slični lekovi (SSRI) mogu povećati rizik od nastajanja ozbiljnog stanja kod beba, koje se zove perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), zbog koje bebe dišu brže i izgledaju modre. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata nakon rođenja bebe. Ako do ovoga dođe, morate se odmah obratiti babici i/ili lekaru.


  Ako ovaj lek uzimate tokom trudnoće, pored problema sa disanjem, drugi simptom koji mogu da se jave kod Vaše bebe kada se rodi su teškoće pri hranjenju. Ako Vaša beba ima bilo koji od ovih simptoma kada se rodi, ili ako ste zabrinuti za njeno zdravlje, obratite se lekaru i/ili babici za savete.


  Lek Alventa se izlučuje u mleko majke. Postoji rizik od uticaja na bebu. Zbog toga bi trebalo da razgovarate sa lekarom o ovome, a on će odlučiti da li treba da prestanete sa dojenjem ili da prekinete terapiju ovim lekom.


  Uticaj leka Alventa na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nemojte da upravljate motornim vozilom, ni da koristite alate ili mašine dok ne utvrdite kako ovaj lek deluje na Vas.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Alventa

  Alventa sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Alventa


  Lek Alventa uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uobičajena preporučena početna doza u terapiji depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja i socijalnog anksioznog poremećaja je 75 mg dnevno. Lekar može postepeno i po potrebi da povećava dozu, čak i do maksimalne doze od 375 mg dnevno za depresiju. Ako se lečite zbog paničnog poremećaja, lekar će terapiju otpočeti sa manjom dozom (37,5 mg), a zatim će je postepeno povećavati. Maksimalna doza za generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i panični poremećaj je 225 mg/dan.


  Lek Alventa uzimajte u približno isto vreme svakoga dana, bilo ujutro bilo uveče.

  Kapsule se moraju progutati cele sa tečnošću i ne smeju se otvarati, mrviti, žvakati ni rastvarati. Lek Alventa treba uzimati uz obrok.

  Ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima, razgovarajte sa lekarom, jer može biti potrebno da Vam propiše drugačiju dozu leka.


  Nemojte prestajati da uzimate ovaj lek bez konsultacija sa lekarom (videti odeljak „Ako naglo prestanete da uzimate lek Alventa“).

  Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg)

  Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


  Ako ste uzeli više leka Alventa nego što je trebalo


  Odmah se javite lekaru ili farmaceutu ako ste uzeli veću količinu ovog leka od one koju Vam je propisao lekar.


  Mogući simptomi predoziranja su ubrzan rad srca, izmenjeno stanje svesti (od pospanosti do kome), zamućen vid, konvulzije i povraćanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alventa


  Ako zaboravite da popijete lek, uzmite ga čim se setite. Međutim, ako je vreme za Vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite samo jednu dozu kao i obično. Tokom jednog dana nemojte uzimati više od dnevne doze leka Alventa koja Vam je propisana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Alventa


  Nemojte prekidati terapiju niti smanjivati dozu bez konsultacija sa lekarom, čak i ako se osećate bolje. Ako lekar smatra da Vam lek Alventa više nije potreban, može Vam postepeno smanjivati dozu pre potpunog ukidanja terapije. Poznato je da se neželjena dejstva javljaju kada osobe prestanu sa uzimanjem ovog leka, naročito kada se naglo prekine ili ako se doza suviše brzo smanji. Neki pacijenti mogu da osete simptome kao što su zamor, vrtoglavica, ošamućenost, glavobolja, nesanica, noćne more, suvoća usta, gubitak apetita, mučnina, proliv, nervoza, uznemirenost, konfuzija, zujanje u ušima, mravinjanje ili retko osećaj sličan električnom udaru, slabost, znojenje, napade ili simptome slične gripu.


  Lekar će Vam savetovati kako da postepeno prekinete terapiju lekom Alventa. Ako osetite bilo koji od ovih simptoma ili druge simptome koji Vas zabrinjavaju, obratite se lekaru za dalja uputstva.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Alventa može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Ako se javi bilo šta od sledećeg, nemojte više uzimati lek Alventa. Odmah se obratite lekaru ili idite u

  najbližu zdravstvenu ustanovu:


  Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


  Lek Alventa ponekad izaziva neželjene reakcije kojih možda nećete biti svesni, kao što je povišen krvni pritisak, ili poremećaj rada srca, blage promene vrednosti enzima jetre, natrijuma i holesterola u krvi. Ređe, lek Alventa može da umanji funkciju trombocita u krvi, što može dovesti do povećanog rizika od nastanka modrica ili krvarenja. Zato će lekar možda želeti da povremeno uradite analize krvi, posebno ako lek Alventa uzimate duži vremenski period.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Alventa posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AlventaKako izgleda lek Alventa i sadržaj pakovanja


Kapsule od 37,5 mg: Tvrda želatinska kapsula se sastoji iz kape kapsule smeđeružičaste boje i tela kapsule bele boje. Kapsule su napunjene belim do skoro belim peletama.

Kapsule od 75 mg: Tvrda želatinska kapsula se sastoji iz kape i tela kapsule svetloružičaste boje. Kapsule su napunjene belim do skoro belim peletama.


Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)


Kapsule od 150 mg: Tvrda želatinska kapsula se sastoji iz kape i tela kapsule naranđžastosmeđe boje. Kapsule su napunjene belim do skoro belim peletama.


37,5 mg kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde:

Na raspolaganju su kutije sa 28 ili 56 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih. U kutiji su 2 ili 4 blistera (Al/PVC/PVDC) sa po 14 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih.


75 mg i 150 mg kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde:

Na raspolaganju su kutije sa 56 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih. U kutiji su 4 blistera (Al/PVC/PVDC) sa po 14 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg)

515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg)

515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg)

515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda,

56 x (150mg)


Broj rešenja: 515-01-8317-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 28 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8318-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (37,5mg) Broj rešenja: 515-01-8319-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (75mg) Broj rešenja: 515-01-8320-12-001 od 16.07.2013. za lek ∆ Alventa® kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 56 x (150mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines