takeda Apoteke Apoteke

Atacor

film tableta; 10 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 333,04 din.

film tableta; 20 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 627,79 din.

film tableta; 40 mg; ukupno 30 kom, blister, 6 x 5 kom
CENA: 849,42 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Atacor®, film tableta, 10 mg,

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atacor®, film tableta, 20 mg,

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Atacor®, film tableta, 40 mg, Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 6 x 5 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Atacor®, 10 mg, film tableta

Atacor®, 20 mg, film tableta

Atacor®, 40 mg, film tableta INN atorvastatin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Atacor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Atacor

 3. Kako se upotrebljava lek Atacor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Atacor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATACOR® I ČEMU JE NAMENJEN


  Atacor sadrži aktivnu supstancu atorvastatin, lek iz grupe pod nazivom „statini“ koji smanjuju nivo masnoće u krvi.


  Atacor se koristi za smanjenje masnoće ( holesterol i trigliceridi u krvi), kada dijeta sa niskim sadržajem masti i promena načina života ne dovode do zadovoljavajućih rezultata. Ukoliko imate povišeni rizik za bolesti srca, Atacor može da smanji ovaj rizik, čak i ukoliko su Vaše vrednosti holesterola normalne. Veoma je važno da nastavite sa dijetom i promenom načina života u toku lečenja lekom Atacor.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATACOR


  Lek Atacor ne smete koristiti:

  Lek Atacor® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATACOR

  Lek Atacor zimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre početka lečenja Vaš lekar će Vam preporučiti dijetu sa smanjenim unosom masti. Treba da se pridržavate ove dijete i u toku lečenja lekom Atacor.


  Uobičajena početna doza leka Atacor kod odraslih i dece starije od 10 godina iznosi 10 mg, jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar može da poveća dozu da bi se postigao odgovarajući efekat leka. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 ili više nedelja. Najveća doza leka Atacor za odrasle je 80 mg jednom dnevno, a za decu 20 mg jednom dnevno.


  Atacor tablete se uzimaju jednom dnevno. Tabletu progutati celu sa vodom, u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Potrudite se da uzimate ovaj lek svaki dan u isto vreme.


  Vaš lekar će odrediti dužinu lečenja lekom Atacor.


  Ukoliko mislite da lek Atacor suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Atacor nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Atacor

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka onako kako Vam je preporučio lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Atacor

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene ovog leka ili želite da prekinete lečenje, obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Atacor, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi:


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 -10 na 10 000 lečenih pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK ATACOR


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Atacor

Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži atorvastatin 10 mg, 20 mg ili 40 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma). Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:


Manitol (E421)

Celuloza, mikrokristalna, Kalcijum-karbonat, Povidon (K 30) Kroskarmeloza-natrijum Natrijum-laurilsulfat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat


Film tablete (Opadry white 03F18446):


Hipromeloza

Titan-dioksid (E171) Makrogol 6000


Kako izgleda lek Atacor i sadržaj pakovanja


Atacor 10 mg: bele, okrugle, bikonveksne, film tablete, Atacor 20 mg: bele, okrugle, bikonveksne, film tablete Atacor 40 mg: bele, ovalne, bikonveksne film tablete


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje:

3 Al/Al blistera sa po 10 tableta za 10 i 20 mg i 6 Al/Al blistera sa po 5 tableta za 40 mg


Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Atacor®, film tableta, 30 x (10 mg): 515-01-1314-12-001 od 22.01.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Atacor®, film tableta, 30 x (20 mg): 515-01-1315-12-001 od 22.01.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Atacor®, film tableta, 30 x (40 mg):


515-01-1316-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines