celgene Apoteke Apoteke

Alpha D3

kapsula, meka, 0.5mcg; ukupno 30 kom, bočica, 3 x 10 kom
CENA: 714,52 din.

kapsula, meka; 0.25mcg; ukupno 50 kom, bočica, 5 x 10 kom
CENA: 728,38 din.

kapsula, meka, 1mcg; ukupno 30 kom, bočica, 3 x 10 kom
CENA: 1.335,18 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Alpha D3® kapsula, meka, 0.25 mikrogram

Pakovanje: plastična bočica, 50 mekih kapsula i

blister, 5x 10 kapsula, mekih


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D. u saradnji sa TEVA Pharmaceutical Industries Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija/ 64 Hashikama Street,

Adresa:

Kfar Saba, Izrael

Podnosilac zahteva: Zdravlje AD Leskovac

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Alpha D3®, 0.25 mikrograma, kapsula, meka


INN: alfakalcidol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alpha D3 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alpha D3

 3. Kako se upotrebljava lek Alpha D3

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alpha D3

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Alpha D3 I ČEMU JE NAMENJEN

  Alfakalcidol, aktivni sastojak Alpha D3, predstavnik je grupe lekova poznatih kao analozi vitamina D, koji regulišu sadržaj kalcijuma i fosfata u Vašem telu. Obe supstance su neophodne za zdrave kosti i zube.


  Alfakalcidol deluje tako što povećava nivo vitamina D u vašem telu. Na ovaj način će doći do povećanja nivoa kalcijuma i fosfata.

  Alpha D3 se koristi u terapiji oboljenja kod kojih je potrebno promeniti nivo kalcijuma. Koristi se u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Alpha D3

  Lek Alpha D3 ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Alpha D3

  Uvek uzimajte lek Alpha D3 tačno onako kao što Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će Vam reći koliko kapsula da uzmete ili koliko kapsula da date Vašem detetu. Budite oprezni i nemojte da uzmete više kapsula nego što Vam je propisano.

  U početku, lekar će Vam reći da svake nedelje radite analize krvi, kako bi se proverio nivo kalcijuma, enzima alkalne fosfataze ili paratiroidnog hormona. Na ovaj način Vaš lekar će utvrditi da li dobijate pravu dozu leka Alpha D3. Nakon utvrđivanja prave doze, analize krvi nećete raditi toliko često.

  Možda će biti potrebno i ispitivanje X-zracima, takođe u cilju utvrđivanja prave doze.


  Vaš lekar će prilagođavati dozu i broj kapsula shodno tome kakvi su rezultati analiza krvi. Moguće je povećanje nivoa kalcijuma ili fosfata u krvi pod uticajem ovog leka. Molimo Vas pročitajte poglavlje 4 ovog Uputstva kako biste prepoznali znake povećanja kalcijuma ili fosfata u krvi. Vaš lekar će Vam reći da prekinete dalju upotrebu leka, a zatim uraditi ponovo nalaze krvi. Kada se rezultati stabilizuju, nastavićete uzimanje leka u dozama koje Vam lekar propiše.


  Odrasli


  Uobičajena početna doza za odrasle je 1 mikrogram dnevno, za sve indikacije osim osteoporoze. Obično se uzima 1 do 3 mikrograma dnevno.

  Kada rezultati testova pokažu kako lek deluje, većina ljudi uzima između 0.25 i 1 mikrogram dnevno (doza održavanja).


  Ukoliko imate veoma nizak nivo kalcijuma u krvi, lekar će Vam propisati između 3 i 5 mikrograma dnevno. Vaš lekar će Vam možda propisati i suplemente kalcijuma koje ćete koristiti istovremeno sa alfakalcidolom, u cilju održavanja normalnog nivoa kalcijuma u krvi.


  Stariji:

  Uobičajena početna doza je 0.5 mikrograma na dan.


  Deca:

  Doza zavisi od telesne mase deteta.


  Novorođenčad i prevremeno rođena deca:

  Uobičajena početna doza je 0.05 do 0.1 mikrogram po kilogramu telesne mase, dnevno.

  Ukoliko je nivo kalcijuma u njihovoj krvi veoma nizak, može se primeniti do 2 mikrograma po kilogramu telesne mase, dnevno.

  Doza od 0.1 mikrogram po kilogramu telesne mase, dnevno se pokazala uspešnom za sprečavanje niskog nivoa kalcijuma u krvi prevremeno rođenih beba.


  Deca telesne mase manje od 20 kilograma:

  Uobičajena početna doza je 0.05 mikrograma po kilogramu telesne mase, dnevno.


  Deca telesne mase veće od 20 kilograma: Uobičajena početna doza je 1 mikrogram na dan.


  Ako ste uzeli više leka Alpha D3 nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Alpha D3 nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru. Možda će biti potrebno da prekinete dalju upotrebu leka.


  Možda će doći do povećanja nivoa kalcijuma ili fosfata u krvi. Molimo Vas pročitajte poglavlje 4 ovog Uputstva kako biste prepoznali znake povećanja kalcijuma ili fosfata u krvi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alpha D3

  Ako ste zaboravili da uzmete lek u pravo vreme, uzmite lek čim se setite. Zatim nastavite sa uzimanjem leka kao i ranije.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Alpha D3 može izazvati neželjene reakcije, mada se ne javljaju kod svih. Najčešća neželjena dejstva su povišen nivo kalcijuma u krvi i promene na koži.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom Uputstvu, molimo Vas obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Važna neželjena dejstva, na koja morate da obratite pažnju:


  Morate potražiti hitnu medicinsku pomoć ukoliko imate neki od sledećih simptoma. Možda imate alergijsku reakciju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Alpha D3


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Alpha D3


Aktivna supstanca: Alfakalcidol 0.25 mikrograma.


Pomoćne supstance: Propilgalat;

DL-alfa-tokoferol;

limunska kiselina, bezvodna; etanol, bezvodni;

ulje kikirikija.


Meka želatinska kapsula: želatin,

glicerol 85%,

gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) Anidrisorb 85/70:


Kako izgleda lek Alpha D3 i sadržaj pakovanja Izgled kapsula:


Kapsule od 0.25 mikrograma: Ovalne, neprovidne, elastične, mekane, crvenosmeđe, želatinske kapsule, ispunjene bezbojnim uljanim rastvorom. Na kapsulama je crnim mastilom odštampano 0,25.


Pakovanje:


Alpha D3 0.25 mikrograma je dostupan u sledećim veličinama pakovanja:Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Zdravlje AD Leskovac,

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Proizvođač:

ZDRAVLJE A.D. u saradnji sa TEVA Pharmaceutical Industries

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Alpha D3 0.25 mikrograma, pakovanje plastična bočica: 515-01-5234-12-001.....27.02.2013. Alpha D3 0.25 mikrograma, pakovanje blister: 515-01-5235-12-001.....................27.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines