merck Apoteke Apoteke

ALDOSION


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ALDOSION® kapsula, tvrda, 5 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula ALDOSION® kapsula, tvrda, 10 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula


Proizvođač: HELP S.A.


Adresa: Pedini Ioanninon, 45501 Ioannina, Grčka


Podnosilac zahteva: ALAPIS SER d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd


ALDOSION® 5 mg, kapsula, tvrda ALDOSION® 10 mg, kapsula, tvrda (amlodipin)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ALDOSION® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ALDOSION®

 3. Kako se upotrebljava lek ALDOSION®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ALDOSION®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALDOSION® I ČEMU JE NAMENJEN


  ALDOSION® (amlodipin) pripada grupi lekova pod imenom blokatori kalcijumovih kanala.


  Ovaj lek se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) ili određenog tipa bola u grudima pod imenom angina pektoris, uključujući hroničnu stabilnu anginu i retke oblike ove bolesti kao što je Princmetalova ili varijantna angina.


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ovaj lek deluje tako što opušta krvne sudove i omogućava da krv lakše prolazi kroz njih. Kod pacijenata sa anginom amlodipin poboljšava dotok krvi u srčani mišić koji na taj način dobija više kiseonika i time se sprečava bol u predelu grudi. Ovaj lek ne može omogućiti trenutno olakšanje i prestanak bola u grudima koji se javlja usled angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALDOSION®


  Lek Aldosion ® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALDOSION®


  Lek je namenjen samo za odrasle.

  Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Upotrebakododraslih

  Uobičajena početna doza amlodipina i za lečenje povišenog krvnog pritiska i za lečenje angine pektoris, iznosi 5 mg jednom dnevno. Doza se nakon 6 nedelja može povećati do najviše 10 mg jednom dnevno, zavisno od individualne reakcije pacijenta.

  Pri istovremenoj primeni tiazidnih diuretika, alfa-blokatora, beta-blokatora i inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitora) nije potrebno prilagođavanje doze amlodipina.

  Preporučuje se uzimanje leka svakoga dana u isto vreme sa malo vode. Ne uzimajte lek amlodipin sa sokom od grejpfruta.


  Upotrebakoddeceiadolescentata

  Ne preporučuje se upotreba amlodipina kod dece i adolescenata (mlađih od 18 godina).


  Ako ste uzeli više leka Aldosion ® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru, farmaceutu ili najbližoj bolnici.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aldosion ®


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aldosion®, preskočite tu dozu. Uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Aldosion ®


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Ukoliko prekinete sa primenom leka može doći do pogoršanja Vašeg stanja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Amlodipin se dobro podnosi, ali kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U placebom kontrolisanim kliničkim studijama sprovedenim kod pacijenata sa hipertenzijom ili anginom pektoris prijavljena su sledeća neželjena dejstva, koja su data po MedDRA klasifikaciji, prema sistemima organa gde su se ispoljila i po učestalosti pojavljivanja:

  veoma česta 1/10, česta 1/100 i < 1/10, povremena 1/1000 i < 1/100, retka 1/10000 i < 1/1000, veoma retka < 1/10000.

  Česta neželjena:

 5. KAKO ČUVATI LEK ALDOSION®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Aldosion® posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


INFORMACIJE O PRAVILNOJ UPOTREBI LEKOVAŠta sadrži lek ALDOSION®


Aldosion ® kapsula, tvrda 5 mg


Jedna kapsula, tvrda, sadrži:

Aktivna supstanca: 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata)

Ostali sastojci: celuloza, mikrokristalna; kukuruzni skrob; magnezijum-stearat;

kapsula, tvrda: želatin; titan-dioksid E171 CI 77891; tartrazin (žuta br. 5) E102 CI 19140; eritrozin (crvena br. 3) E127 CI 45430; patent plava V E131 CI 42051.


Aldosion ® kapsula, tvrda 10 mg


Jedna kapsula, tvrda sadrži:

Aktivna supstanca: 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata)

Ostali sastojci: celuloza, mikrokristalna; kukuruzni skrob; magnezijum-stearat;

kapsula, tvrda: želatin; titan-dioksid E171 CI 77891; gvožđe(III)-oksid, žuti E172 CI 77492; gvožđe(III)-oksid, crni E172 CI 77498; natrijum-matabisulfit.


Kako izgleda lek ALDOSION® i sadržaj pakovanja


Aldosion ® 5 mg, kapsula tvrda

Kartonska kutija sa 30 tvrdih kapsula (3 blistera sa po 10 kapsula).

Izgled kapsula: homogeni, skoro beli prašak u kapsulama No.3, belog tela i plave kape


Aldosion ® 10 mg, kapsula, tvrda

Kartonska kutija sa 30 tvdih kapsula (3 blistera sa po 10 kapsula). Izgled kapsula: homogeni, skoro beli prašak u sivim kapsulama.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: ALAPIS SER d.o.o.

Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd


Proizvođač: HELP S.A.

Pedini Ioanninon, 45501 Ioannina, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Aldosion® 5mg: 515-01-23-10-001 od 06.04.2011. Broj i datum dozvole za lek Aldosion® 10mg: 6608/2010/12 od 23.11.2010.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines