pfizer Apoteke Apoteke

Alvokast

tableta za žvakanje; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 1.206,48 din.

tableta za žvakanje; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.208,33 din.

film tableta; 10mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.258,22 din.

tableta za žvakanje; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 1.449,10 din.

tableta za žvakanje; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.450,94 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Alvokast®, film tablete10mg ,28 film tableta


Proizvođač: Pharmathen S.A.


Adresa: Dervenakion 6, Pallini 15351, Attiki, Grčka Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 82/7, 11000 Beograd, Srbija


Alvokast® 10 mg film tablete montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je Alvokast® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete Alvokast® tablet

 3. Kako se upotrebljava Alvokast® tablet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati Alvokast® tablet

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOKAST® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alvokast® je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira supstance zvane leukotrijeni. Leukotrijeni uzrokuju suženje i oticanje disajnih puteva u plućima i takođe uzrokuju simptome alergije. Blokiranjem leukotrijena, Alvokast® film tablete od 10 mg poboljšavaju simptome astme, pomažu kontrolu astme i poboljšavaju simptome sezonske alergije (poznatih takođe kao polenska groznica ili sezonski alergijski rinitis).


  Lekar Vam je propisao Alvokast® za lečenje astme, sprečavanje simptoma astme tokom dana i noći.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOKAST®


  Obavestite svog lekara o zdravstvenim problemima ili alergijama koje imate ili ste imali.


  Lek Alvokast® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVOKAST®


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Alvokast® može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih bolesnika. U kliničkim studijama sa Alvokast® film tabletama, najčešća prijavljena neželjena dejstva (javljaju se u najmanje 1-og od 100 bolesnika i u manje od 1-og od 10 lečenih pacijenata) za koja se smatra da su u vezi sa primenom leka su:

 5. KAKO ČUVATI LEK ALVOKAST®


  Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnom pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih upozorenja za čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonitelekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Alvokast®


Jezgro tablete:

Laktoza, monohidrat,

Celuloza, mikrokristalna (Avicel PH-102), Kroskarmelosa-natrijum, Hidroksipropilceluloza,

Magnezijum-stearat


Obloga (film) tablete:

Opadry AMB TAN (80W27179) koji se sastoji od sledećih komponenti:


Polivinil alkohol, Titan dioksid (E171), Talk,

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), Lecitin,

Ksantan gumu

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172),


Kako izgleda lek Alvokast® i sadržaj pakovanja


Alvokast® 10 mg film tablete su svetlosmeđe, okrugle, bikonveksne film tablete.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Alvogen d.o.o. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 82/7 11000 Beograd

Republika Srbija


Proizvođač: Pharmathen S.A. Dervenakion 6

Pallini 15351 Attiki

Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-6044-10-001 od 25.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines