regeneron Apoteke Apoteke

Augmentin,

prašak za oralnu suspenziju; 400mg/5mL+57mg/5mL; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x70mL
CENA: 462,13 din.

film tableta; 875mg + 125mg; ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom
CENA: 679,27 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Augmentin®, film tableta, 875mg + 125mg Pakovanje: blister, 2x7 film tableta


Proizvođač: SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Adresa: Clarendon Road, Worthing, West Sussex BN14 8QH, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Augmentin®, film tableta, 875mg + 125mg amoksicilin+klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Augmentin, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Augmentin,

 3. Kako se upotrebljava lek Augmentin,

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Augmentin,

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AUGMENTIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Augmentin je antibiotik i deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija. Lek Augmentin sadrži dva različita leka koji se nazivaju amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada grupi lekova koji se nazivaju "penicilini" čije dejstvo pod određenim okolnostima može biti prekinuto (mogu postati neaktivni). Druga aktivna supstanca leka (klavulanska kiselina) sprečava navedenu pojavu.


  Lek Augmentin se primenjuje kod odraslih osoba i dece u cilju lečenja dalje navedenih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AUGMENTIN


  Lek Augmentin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AUGMENTIN

  Uvek primenjujte lek Augmentin tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, posavetujte se Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasle osobe i deca telesne mase 40kg i više

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi, i lek Augmentin može izazvati neželjena dejstva, iako ih ne dobijaju sve osobe.

  Stanja na koja treba obratiti pažnju Alergijske reakcije:


  Ukoliko dođe do pojave nekog neželjenog dejstva

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili uznemiravajuće, ili ukoliko primetite pojavu neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom Uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK AUGMENTIN


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Rok upotrebe tableta nakon otvaranja zaštitne kesice sa sredstvom za sušenje: 30 dana, ako se čuva na temperaturi do 25°C.


  Lek Augmentin ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!


  Čuvati u neotvorenom originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage, na temperaturi do 25C. Ukoliko uočite nedostatak dela ili oštećenje tablete nemojte ih upotrebljavati.

  Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savet Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere će pomoći u očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Augmentin

Aktivne supstance leka su amoksicilin i klavulaska kiselina. Svaka film tableta sadrži 875mg amoksicilina (u obliku amoksicilin trihidrata) i 125mg klavulanske kiseline (u obliku kalijum-klavulanata).


Ostali sastojci leka su:

jezgro tablete: magnezijum-stearat; natrijum-skrobglikolat, (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna

film obloga: titan-dioksid (E171); hipromeloza; makrogol (4000,6000); silikonsko ulje (dimetikon)


Kako izgleda lek Augmentin i sadržaj pakovanja

Duguljaste bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom „AC” sa obe strane tablete i podeonom crtom na jednoj strani tablete između utisnute oznake „A“ i „C“.


Blister uložen u zaštitne kesice, sa sredstvom za sušenje.

Svako pakovanje leka sadrži 14 film tableta (2 blistera sa po 7 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Clarendon Road, Worthing, West Sussex BN14 8QH, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


515-01-05378-13-001 od 21.03.2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Decembar, 2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines